Probleminventering avseende momsförordningen

Rapport

Publikationsnummer
2015:60
Publiceringsdatum
2015-12-15

ESV fick i regleringsbrevet för 2015 ett regeringsuppdrag om att genomföra en probleminventering avseende tillämpningen av förordningen (2002:831) om myndigheternas rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt (momsförordningen) i förhållande till mervärdesskattelagen (1994:200).

I rapporten redogör ESV för främst fyra problem som är kopplade till momsförordningen. Orsaken till problemen är att förordningen är hårt knuten till ett antal avdragsförbud i mervärdesskattelagen och det finns problem med hur dessa avdragsförbud ska tolkas för de statliga myndigheterna. ESV har föreskriftsrätt till förordningen men kan inte helt lösa de problem som uppstår avseende myndigheters rätt till kompensation för moms eftersom de följer mervärdesskattelagens avdrags-förbud. Det är Skatteverket och inte ESV som tolkar mervärdesskattelagen.

Kontakt