Investeringar i budgetunderlaget och verksamhetsplanen

Publikationsnummer
ESV 2015:61
Publiceringsdatum
2015-11-23

Kompletterande filer

Den här handledningen är ett stöd vid tillämpningen av bestämmelserna om vilken information om investeringar som ska finnas i budgetunderlaget/verksamhetsplanen.

Vi inleder handledningen med att förklara och definiera de viktiga begrepp som används. Därefter beskriver vi vilken information myndigheten ska lämna beroende på vilken typ av investering man har. Vi förklarar också vad som ska anges på respektive rad i de olika tabellerna och vad informationen ska användas till.

Handledningen riktar sig främst till er som arbetar med budgetunderlaget/verksamhetsplanen och som tar fram uppgifter om investeringar. Handledningen är också ett stöd för handläggarna i Regeringskansliet som ska ta emot och analysera informationen som myndigheten lämnar.

Rapportera planerade investeringar i Hermes

Regeringskansliet kommer att besluta om ändrade riktlinjer för hur myndigheterna ska lämna information om investeringar i budgetunderlaget. Det innebär att alla myndigheter ska rapportera sina planerade investeringar i informationssystemet Hermes, från och med det budgetunderlag som lämnas den 1 mars 2019.

Ni behöver därmed inte längre bifoga Tabeller till budgetunderlaget (kompletterande filer ovan) elektroniskt tillsammans med myndigheternas budgetunderlag i pdf-format till regeringen.

Det här betyder att samtliga myndigheter behöver lämna in en ansökan om behörighet att använda Hermes för att rapportera in budgetunderlaget på det nya sättet.

Kontakt

    • Rådgivning i redovisnings- och finansieringsfrågor
    • red@esv.se
    • 08‑690 45 91
    • må, on, fr kl. 9.30–11

Senast uppdaterad: