Investeringar i budgetunderlaget och verksamhetsplanen

Handledning

Publikationsnummer
ESV 2015:61
Publiceringsdatum
2015-11-23

Den här handledningen är ett stöd vid tillämpningen av bestämmelserna om vilken information om investeringar som ska finnas i budgetunderlaget och verksamhetsplanen.

Vi inleder handledningen med att förklara och definiera de viktiga begrepp som används. Därefter beskriver vi vilken information myndigheten ska lämna beroende på vilken typ av investering man har. Vi förklarar också vad som ska anges på respektive rad i de olika tabellerna och vad informationen ska användas till.

Uppdaterad version 2019

ESV har uppdaterat handledningen med de regeländringar (ESV Cirkulär 2016:4, 2018:6 och 2018:7) som gäller från och med det budgetunderlag som myndigheten ska lämna mars 2019.

För budgetunderlaget som myndigheten lämnar mars 2022 måste ni därför ta hänsyn till de regeländringar som har beslutats efter den senaste uppdateringen av handledningen.

Rapportera planerade investeringar i Hermes

Alla myndigheter ska rapportera sina planerade investeringar i informationssystemet Hermes enligt ESV:s föreskrifter till 9 kap. 3 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Ni behöver därmed inte längre bifoga Tabeller till budgetunderlaget (kompletterande filer ovan) elektroniskt tillsammans med myndigheternas budgetunderlag i pdf-format till regeringen.

Kontakt