Fördjupat it-kostnadsuppdrag Slutrapport: Förslag inför framtiden

Rapport

Publikationsnummer
2015:64
Publiceringsdatum
2015-12-23

Ekonomistyrningsverket (ESV) har fått i uppdrag av regeringen (N2015/738/EF) att fördjupa arbetet med jämförelser av de statliga myndigheternas it-kostnader och inhämta information om vilka strategiska it-projekt som bedrivs och som kan bedömas ha en högre risk. Detta är slutrapporten.

ESV ser digitaliseringen som den viktigaste nu pågående reformeringen av statsförvaltningen. Den måste få vederbörlig uppmärksamhet, både från myndigheternas ledningar och från regeringen. ESV ser ett behov av en stärkt styrning, uppföljning och samordning av digitaliseringen och it i statsförvaltningen. ESV föreslår att ett antal myndigheter får i fortsatt uppdrag att rapportera sina it-kostnader, it-mognad och strategiska it-projekt. ESV föreslår också ett fortsatt utvecklingsarbete av ett ramverk för it-kostnader på komponentnivå samt att mognadsmätningen utvecklas mot digital mognad respektive förmågan att tillhandahålla it effektivt.

Kontakt