Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) Interreg V A Sverige–Norge 2014–2020

Rapport

Publikationsnummer
2015:34
Publiceringsdatum
2015-07-03

Syftet med rapporten är att bedöma om Länsstyrelsen i Jämtland, som kommer att förvalta EU-medel för perioden 2014–2020, har inrättat lämpliga system för en säker och ändamålsenlig hantering.

Vi har upprättat en rapport med ett yttrande för varje program eller grupp av program som kommer att finansieras med EU-medel genom så kallad delad förvaltning.

Kontakt