EU-medelshantering i Sverige

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2015:20
Publiceringsdatum
2015-03-12

ESV fick i regleringsbrevet för 2014 i uppdrag att stödja de berörda svenska myndigheterna i deras arbete inför undertecknandet av förvaltningsförklaringen i EU:s budgetförordning (966/2012), artikel 59.

I uppdraget ingår att ESV genom att ge stöd till de EU-medelsförvaltande myndigheterna ska förbättra förutsättningarna för en ändamålsenlig och korrekt hantering av EU-medel i Sverige inom ramen för delad förvaltning. ESV ska även utveckla det underlag som lämnas till regeringen för intygande av hanteringen av EU-medel i årsredovisningen för staten.

Uppdraget ska rapporteras senast den 15 juni 2016 med delrapportering i samband med att underlag till årsredovisningen för staten lämnas till regeringen den 15 mars 2015.

Kontakt