Anslagsfinansiering av Försvarets materielverk

Rapport

Publikationsnummer
2015:59
Publiceringsdatum
2015-10-29

Ekonomistyrningsverket (ESV) föreslår i den här rapporten hur ett nytt anslag för verksamheten vid Försvarets materielverk (FMV) kan utformas om materielförsörjningens finansiella transaktioner koncentreras till Försvarsmakten. Rapporten utgör vår redovisning av regeringens uppdrag till ESV om anslagsfinansiering av verksamheten vid FMV (Fö2015/776/MFU).

ESV föreslår att största delen av verksamheten som bedrivs vid FMV på uppdrag av Försvarsmakten och att den verksamhet som specificeras i FMV:s instruktion ska omfattas av anslaget. Undantaget är verksamheten med förråd, service och verkstäder och verksamheten vid FMV som Försvarsmakten finansieras med anslagsmedel från anslag 1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt och 1:5 Forskning och teknikutveckling.

För en fungerande anslagsstyrning av verksamheten vid FMV föreslår ESV att ett införande av anslaget bör behandlas samlat med en koncentration av de finansiella transaktionerna till Försvarsmakten.