Fördjupat it-kostnadsuppdrag Delrapport 2: Kartläggning av it-kostnader

Rapport

Publikationsnummer
2015:58
Publiceringsdatum
2015-10-22

Ekonomistyrningsverket (ESV) har fått i uppdrag av regeringen (N2015/738/EF) att fördjupa arbetet med jämförelser av de statliga myndigheternas it-kostnader och inhämta information om vilka strategiska it-projekt som bedrivs och som kan bedömas ha en högre risk. Denna rapport innehåller den kartläggning av it-kostnader som ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 oktober 2015.

Den här rapporten är resultatet av en resa som ESV har gjort tillsammans med drygt 60 myndigheter genom totalt nio seminarier. ESV har tillsammans med 20 myndigheter identifierat nya nyckeltal och mognadsmått. ESV har fört ut nyckeltalen till drygt 40 nya myndigheter. Nyckeltalen är nu förankrade och beräknade i drygt 60 myndigheter. Majoriteten av myndigheter som deltagit omfattas av förordningen om intern styrning och kontroll. Resultatet av arbetet är inte endast en rapport, utan också ett omfattande lärande.

Kontakt