Medelsöverföringar till statliga bolag och internationella finansiella institutioner

Rapport

Publikationsnummer
2015:56
Publiceringsdatum
2015-10-21

Ekonomistyrningsverket (ESV) har kartlagt och analyserat hur medelsöverföringar från statens budget till statliga bolag och internationella finansiella institutioner budgeteras, beslutas och redovisas. Kartläggningen visar att det finns ett behov av utvecklade rutiner inom området och en ökad tydlighet i hela processen. Staten kan göra medelsöverföringar från statens budget på två sätt, via kapitaltillskott och via bidrag. Det är dock stor skillnad på vilka regler som gäller för de olika överföringarna. För att få en samlad bild av överföringarna anser ESV att regeringen bör lämna tydliga förslag till riksdagsbeslut, för alla utbetalningar av medel till statliga bolag.

Det som benämns bidrag/kärnstöd ska redovisas som kostnader i resultaträkningen, medan det som benämns kapitaltillskott ska redovisas som investeringar. ESV anser även att det bör klargöras vem som är redovisningsansvarig för statliga bolag och internationella institutioner.

Kontakt