Ekonomiadministrativ värdering 2015

Rapport

Publikationsnummer
2015:31
Publiceringsdatum
2015-04-29

Ekonomistyrningsverket (ESV) ska årligen fastställa och till regeringen rapportera myndigheternas ekonomiadministrativa värden (EA-värden).

EA-värderingen mäter hur kraven i statliga ekonomiadministrativa regler uppfylls av myndigheterna och omfattar myndigheter som är anslutna till den statliga redovisningsorganisationen.

Kontakt