Checklista för bokslut

Publikationsnummer
ESV 2015:57
Publiceringsdatum
2015-11-17

Handledningen vänder sig till dig som är ansvarig för myndighetens årsredovisning eller bokslut och till dig som är medarbetare i bokslutsarbetet. Den är tänkt att vara ett stöd när ni planerar och genomför arbetet med myndighetens årsredovisning.

Tyngdpunkten ligger på de finansiella rapporterna med anslutande information. Checklistan är inte tänkt att ge uttömmande svar på alla redovisningsfrågor, utan i första hand vill vi peka på vad som behöver göras.

För att få veta hur uppgifterna ska göras i detalj får du ofta gå vidare till de olika reglerna eller till ESV:s övriga handledningar.

Kontakt

    • Fråga ESV om redovisnings- och finansieringsfrågor
    • 08‑690 45 91
    • må, on, fr kl. 9.30–11
    • Till Fråga ESV

Senast uppdaterad: