Avgiftsförordningen och PSI-lagen

Rapport

Publikationsnummer
2015:63
Publiceringsdatum
2015-12-09

Ekonomistyrningsverket (ESV) har på uppdrag av regeringen gjort en översyn av avgiftsförordningen (1992:191) i förhållande till lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (PSI-lagen). Syftet med uppdraget är att utreda om avgiftsförordningen är förenlig med PSI-lagens bestämmelser om avgifter vid vidareutnyttjande av handlingar.

Bakgrunden till uppdraget är att EU:s direktiv om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn, PSI-direktivet, har ändrat lydelse gällande bland annat bestämmelser om avgiftsuttag. För de fall avgift ska tas ut för vidareutnyttjande av handlingar ska avgiften enligt direktivets nya huvudregel begränsas till de så kallade marginalkostnaderna för reproduktion, tillhandahållande och spridning.