Avgifter 2014

Rapport

Publikationsnummer
2015:32
Publiceringsdatum
2015-05-04

Ladda ner

Rapporten Avgifter 2014 – om avgiftsbelagd verksamhet i staten, beskriver ekonomiska förhållanden för statlig verksamhet som helt eller delvis finansieras med avgifter.