Att ta betalt med 4 § avgiftsförordningen

Handledning

Publikationsnummer
ESV 2015:45
Publiceringsdatum
2015-06-16

Genom 4 § avgiftsförordningen kan alla myndigheter under regeringen ta betalt utan att ha något särskilt bemyndigande från regeringen, till exempel om myndigheten ger ut en publikation eller håller en konferens.

Handledning vänder sig till ekonomiansvariga, chefer och handläggare vid statliga myndigheter. Syftet med handledningen är att bidra till att myndigheterna får ett så bra underlag som möjligt för sina beslut om avgifter.

Kärnan i handledningen är en genomgång av vilka varor och tjänster som myndigheten kan ta betalt för med stöd av 4 § och hur myndigheten kan prissätta dem. Ett kapitel handlar om vad man bör tänka på innan myndigheten fattar beslut om att ta betalt. Dessutom diskuteras mer generellt kring när det är lämpligt att ta betalt och hur priset kan fungera som ett styrmedel.

I handledningen beskriver ESV även vilka begränsningar som finns och hur myndigheter lämpligen hanterar administration, redovisning, samråd med ESV om avgifter etc. I slutet av handledningen finns en checklista, som kan vara till hjälp när ni överväger att ta ut avgifter med stöd av 4 §, och en förklaring av några kostnadsbegrepp.

Tydliggörande om moms:
Sedan handledningen publicerades har Skatteverket bedömt att utlämnande av allmän handling i elektronisk form är ett led i myndighetsutövning och därmed ska ingen utgående moms tas ut. Läs mer i ESV:s momshandledning.

Kontakt