Att ge statligt stöd till civila samhällets organisationer Hur myndigheter kan planera, genomföra och följa upp sin bidragsgivning till ideella organisationer

Vägledning

Publikationsnummer
ESV 2015:43
Publiceringsdatum
2015-06-04

Syftet med den här vägledningen är att göra bidragshanteringen inom statsförvaltningen mer enhetlig. Som det är nu kan omotiverade skillnader i hanteringen mellan myndigheter försvåra för organisationer som söker bidrag. Detta kan också innebära att föreningar inte granskas och bedöms på ett likvärdigt sätt hos olika myndigheter. En mer enhetlig bidragshantering skulle innebära att det blir lättare att göra rätt och att administrationen av bidragen på så sätt underlättas, görs mer effektiv och rättssäker.

I fokus står bidragshanteringen av organisations-, verksamhets- och projektbidrag som ideella organisationer kan söka för verksamhet i Sverige. Det kan finnas flera olika slags stöd- och bidragsformer, men när vi i den här skriften talar om bidrag menar vi just dessa tre bidragsformer för verksamhet i Sverige.

Kontakt