Andelar i hel- och delägda företag

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2015:27
Publiceringsdatum
2015-05-26

Handledningen vänder sig i första hand till myndigheter som är ansvariga för att redovisa andelar i hel- och delägda företag. Kapitalandelsmetoden används i staten för att beräkna värdet av andelar i hel- och delägda företag.

ESV beskriver i denna handledning dels hur olika transaktioner och händelser mellan myndigheter och företag ska redovisas, dels hur ni ska beräkna myndighetens kapitalandel som redovisas i balansräkningen och årets resultatandel i resultaträkningen.