Tänka efter före – konsekvensutredning vid regelgivning

Vägledning

Publikationsnummer
ESV 2015:19
Publiceringsdatum
2015-03-23

När myndigheter meddelar föreskrifter påverkas olika aktörer av dem på olika sätt, det gäller till exempel medborgare, företag, kommuner, landsting eller myndigheter. Det är inte alltid lätt att förutse på vilket sätt de påverkas. Den önskade förändringen ska medföra nytta, men kan också medföra en belastning. Konsekvensutredningar syftar till att ge en så god bild som möjligt av hur och i så fall på vilket sätt föreskrifterna påverkar omvärlden. Då kan myndigheten också bedöma om föreskrifterna kan förväntas ge önskad effekt och om nyttan med förslagen är större än den belastning de kan medföra.

I den här vägledningen belyser Ekonomistyrningsverket varför myndigheter ska göra konsekvensutredningar vid regelgivning och vad som är viktigt att tänka på när du gör dem. Vägledningen kan också användas av kommittéer och Regeringskansliet och av andra som har till uppgift att göra konsekvensutredningar inom ramen för sina uppdrag.

Kontakt