Utfallet för statens budget – del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten 2013

Rapport

Publikationsnummer
2014:25
Publiceringsdatum
2014-03-17

Ekonomistyrningsverket överlämnar årligen underlag till årsredovisning för staten till regeringen, i enlighet med 27 § förordningen (2010:1764) med instruktion för ESV. Enligt 3 § förordningen (2011:231) om underlag för årsredovisning för staten ska underlaget avse sex olika delar, där denna rapport innehåller tre:

  • En uppföljning av utgiftstaket.
  • Utfallet på budgetens inkomsttitlar och anslag
  • Statens lånebehov och redovisning av bemyndiganden.

Utfallet redovisas per utgiftsområde, anslag, inkomsttyp och inkomsttitel. Analysen jämför utfallet dels med statens budget, dels med föregående år.

Kontakt