Uppföljning av ekonomiska nyttor från e-förvaltningsprojekt

Rapport

Publikationsnummer
2014:2
Publiceringsdatum
2014-01-14

Ekonomistyrningsverket (ESV) har tagit fram en modell för att följa upp ekonomiska nyttor från e-förvaltningsprojekt. Modellen kan regeringen och myndigheter använda för att löpande följa upp både ekonomiska och kvalitativa nyttor av e-förvaltningsprojekt.

Modellen har vi tagit fram som en del i ett regeringsuppdrag. En annan del av uppdraget har varit att följa upp fyra befintliga e-förvaltningsprojekt för att se de ekonomiska nyttorna av dem. Det har dock inte varit möjligt, av flera olika skäl. Ett av skälen är att tre av projekten inte är avslutade ännu.