Tidsserier, statens budget m.m. 2013

Rapport

Publikationsnummer
2014:41
Publiceringsdatum
2014-06-13

Tidsserier, statens budget m.m. 2013 ingår i Sveriges officiella statistik. Statistiken beskriver det slutliga utfallet för statens budget inkomster, utgifter och saldo samt viss annan central information som rör statens finanser i form av statistiska tabeller. 

Tabellerna omfattar som regel utfall för år 1995–2013. Statistiken avser löpande priser. Alla rubriker på statistiska tabeller är på svenska och engelska. Statistiken för statens budget avser svenska kronor och omfattar statliga budgetenheter.

ESV sammanställer den officiella statistiken inom detta område.