Tankar om styrning och verksamhetsutveckling i statsförvaltningen

Idéskrift

Publikationsnummer
ESV 2014:43
Publiceringsdatum
2014-08-25

ESV-medarbetaren Bengt Nordström förmedlar på ett personligt sätt sina reflektioner baserat på närmare 40 års medverkan i och erfarenhet av verksamhetsutveckling och styrning i staten. Han lyfter fram mönster och aspekter som det enligt hans mening finns skäl att särskilt uppmärksamma i ett fortsatt utvecklingsarbete.

Bengt svarar ensam för innehållet som tar upp följande frågor.

  • Vad är det som styr egentligen?
  • Har vi en övertro på formell styrning?
  • Passar samma modell för alla – eller?
  • Kan våra hjälpmedel, som modeller, metoder och IT-stöd, utvecklas till att bli mål i sig?
  • Finns den perfekta lösningen?
  • Ser vi bara delarna – inte helheten?
  • Hur hänger styrning och verksamhetsutveckling ihop?