Statliga myndigheters lokaler Utveckling av lokalhyror och areor

Analys

Publikationsnummer
2014:53
Publiceringsdatum
2014-11-26

Analysen visar att statens hyreskostnader har ökat med 21 procent under perioden 2006–2013, vilket främst beror på att hyran per kvadratmeter har ökat. Den sammanlagda lokalarean var i stort sett densamma 2013 som 2006. Sammansättningen har dock förändrats. Jämfört med 2006 var det en större andel av lokalarean som användes till anstalter, central förvaltning, häkten och polisverksamhet 2013. Däremot har lokalarean för domstolar, högskolor och universitet samt lokaler för regional och lokal förvaltning minskat.

Utifrån ett regionalt perspektiv kan det konstateras att lokalarean har ökat i storstadsregionerna Stockholm och Malmö men minskat i Göteborg och i övriga landet. Den genomsnittliga hyran per kvadratmeter har ökat mer i Göteborg och övriga landet än i Stockholm och Malmö. Därmed har hyreskostnaden totalt sett ökat ungefär lika mycket i dessa fyra områden.

Kontakt