Statliga myndigheters lokaler i Stockholm, Solna och Sundbyberg 2012 och 2013

Analys

Publikationsnummer
ESV 2014:44
Publiceringsdatum
2014-06-16

Ekonomistyrningsverket redovisar i rapporten Statliga myndigheters lokaler i Stockholm, Solna och Sundbyberg 2012 och 2013 en kartläggning av myndigheternas lokaler respektive år samt en framåtblick till 2015.

Rapporten är en uppdatering och en utökning av den kartläggning som gjordes i rapporten Statens lokalförsörjning ESV 2013:36.