Statens resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys m.m. – del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten 2013

Rapport

Publikationsnummer
2014:26
Publiceringsdatum
2014-03-17

Underlag till årsredovisning för staten 2013. Regeringen lämnar varje år en årsredovisning för statens hela verksamhet till riksdagen. ESV tar fram ett underlag till årsredovisning för staten som består av sex olika delar, varav denna rapport innehåller tre:

  • En resultaträkning, en balansräkning, en finansieringsanalys och noter.
  • En redovisning av utvecklingen av statsskulden.
  • En resultaträkning och en balansräkning avseende EU-medel samt en kassamässig redovisning av anslag och inkomsttitlar avseende in- och utbetalningar till och från Europeiska unionen.

Kontakt