Sätt rätt pris! Prissättning och kalkylering för statliga myndigheter

Handledning

Publikationsnummer
ESV 2014:52
Publiceringsdatum
2014-11-27

Beställ

Pris: 0 kr

Hur vet en myndighet om den har bestämt rätt pris? Jo, när intäkterna på sikt täcker kostnaderna – varken mer eller mindre. Men vad innebär egentligen full kostnadstäckning? Och hur kan man använda priset som styrmedel?

Sätt rätt pris! är en handledning om prissättning och kalkylering för statliga myndigheter. Den ersätter den publikation som ESV gav ut 2001 (ESV 2001:11). Sedan dess har en del bestämmelser som har med avgiftsbelagd verksamhet i staten att göra ändrats.