Redovisning av fonder vid statliga myndigheter

Handledning

Publikationsnummer
ESV 2014:60
Publiceringsdatum
2014-12-16

Handledningen ger information till den som vill sätta sig in i begreppet fonder i staten och ge vägledning till statliga myndigheter för redovisning av fonder. Fonder vid en statlig myndighet är en egen rubrik i balansräkningen mellan kapital och skulder. Det används av en del av de myndigheter som har hand om statliga transfereringar. Begreppet så som det används i staten skiljer sig från vad som gäller i andra samhällssektorer.

Handledningen ersätter den del av den tidigare handledningen 1998:7, Redovisning av fonder och avsättningar, som handlade om fonder. Reglerna om fonder har knappast ändrats, men handledningen har moderniserats och beskrivningen av fonder har gjorts aktuell.