Prognos april 2014

Budgetprognos

Publikationsnummer
ESV 2014:5
Publiceringsdatum
2014-04-03

Underskottet i de offentliga finanserna i år väntas uppgå till 87 miljarder kronor, motsvarande 2,3 procent av BNP. Inte förrän 2018 uppstår det ett litet överskott.

BNP ökar i år med 2,5 procent. Skuldkvoten fortsätter att öka till 35 procent i år för att därefter börja minska när tillväxten i ekonomin tar fart ordentligt och saldot förbättras. Överskottsmålet nås inte och när hänsyn tas till behovet av säkerhetsmarginal finns det inget utrymme för utgiftsökningar. Saldot på statens budget beräknas i år uppgå till −84 miljarder kronor.

Marginalerna till utgiftstaken har krympt. För 2014 och 2015 uppgår marginalen till 13 respektive 20 miljarder kronor. Nästa år ökar skatteintäkterna med 4,4 procent jämfört med 2,1 procent i år. Skattekvoten minskar från 44,4 procent 2013 till 43,9 procent 2014 och 2015. Minskningen beror främst på det utökade jobbskatteavdraget och skattesänkningen för pensionärer.

De totala utgifterna på statens budget beräknas uppgå till 865 miljarder kronor i år. Åren 2015 och 2016 fortsätter de totala utgifterna att minska något.

Kontakt