Principer för redovisning av statens tjänstepensionsskuld

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2014:56
Publiceringsdatum
2014-11-03

ESV tar i denna rapport ställning till att tjänstepensionsskulden ska redovisas enligt en trögrörlighetsprincip i årsredovisningen för staten. Det innebär i allt väsentligt att samma redovisningsprinciper som gällde i årsredovisningen 2013 ska tillämpas under de närmaste åren. Detta i avvaktan på att principer i denna redovisningsfråga läggs fast av de internationella redovisningsramverken för den offentliga sektorn.