Översyn av avgiftsrapport och avgiftssamråd

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2014:58
Publiceringsdatum
2014-12-15

ESV har på uppdrag av regeringen gjort en översyn av avgiftsrapport och avgiftssamråd. Syftet med uppdraget var att utreda om avgiftssamråden kan förenklas och att göra avgiftsrapporten mera användbar i Regeringskansliets arbete. I utredningen har handläggare på myndigheter och myndighetshandläggare på departementen intervjuats om sin syn på samråd och rapport. Vidare har ESV gjort en genomgång av arbetet med avgiftssamråd och en punktvis jämförelse för att visa kopplingarna mellan samråd och rapport. ESV lämnar bland annat förslag om en förenkling av avgiftssamråden genom att ESV beviljar fler myndigheter undantag från den årliga samrådsskyldigheten. ESV föreslår också bland annat att inrapporteringen till avgiftsrapporten ändras så att den innehåller samma indelning och struktur som finns i avgiftsbudgeten i regleringsbrevet.