Myndighet startar – myndighet upphör

Handledning

Publikationsnummer
ESV 2014:57
Publiceringsdatum
2014-12-03

Den här handledningen är tänkt att vara ett stöd för att planera och genomföra det ekonomiadministrativa arbetet i samband med organisations- och strukturförändringar i staten. Utöver de rent ekonomiadministrativa frågorna beskriver vi även andra grundläggande aktiviteter vid förändringsarbetet. Som en inledning till kapitlet om arbetet med att starta respektive avveckla en myndighet, finns en checklista med de viktigaste aktiviteterna.

Handledningen vänder sig främst till särskilda utredare, utredningssekreterare och ekonomiadministrativ personal, som bygger upp eller avvecklar en myndighet. Den vänder sig också till chefer och handläggare i Regeringskansliet.