Inkomstliggaren 2014

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2014:13
Publiceringsdatum
2014-03-04

Inkomstliggaren innehåller information om författningar och övriga bestämmelser som gäller för respektive inkomsttitel. För varje inkomsttitel anges också vilka myndigheter som tar in och redovisar inkomsterna och vad dessa avser. För större inkomsttitlar beskrivs även uppbördsförfarandet.

I bilagan redovisas alla inkomsttitlar och undertitlar samt vilka myndigheter som har behörighet att använda dessa.

Inkomstliggaren har getts ut årligen sedan 1948.