Förslag till förordningsändringar

Rapport

Publikationsnummer
2014:30
Publiceringsdatum
2014-04-16

Regeringen har gett ESV i uppdrag att bistå Regeringskansliet med att anpassa de statliga redovisningsreglerna till internationella redovisningsstandarder. En del av detta är att lämna förslag till förordningsändringar som bör träda i kraft den 1 januari 2015.

I rapporten Förslag till förordningsändringar (ESV 2014:30) lämnar ESV förslag till förändrade regler för redovisning av tillgångar, främst finansiella tillgångar. Vidare föreslår ESV anpassningar av balansräkningens uppställningsform i årsredovisningen för staten. Slutligen föreslår ESV att redovisningen mot anslag av kostnader för semesterlöneskuld som tjänats in före 2009, ska få göras på ett förenklat sätt.

Kontakt