Ekonomiadministrativ värdering 2014

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2014:14
Publiceringsdatum
2014-04-29

Ekonomistyrningsverket (ESV) ska årligen fastställa och till regeringen rapportera myndigheternas ekonomiadministrativa värden (EA-värden).

Den ekonomiadministrativa värderingen (EA-värderingen) är ett intrument för regeringen och för myndigheterna att löpande följa upp den ekonomiadministrativa standarden.

EA-värderingen mäter hur väl kraven i de statliga ekonomiadministrativa reglerna uppfylls av myndigheterna.

EA-värderingen omfattar myndigheter som är anslutna till den statliga redovisningsorganisationen.

Kontakt