Effektivare verksamhet genom ett ökat kundfokus

Idéskrift

Publikationsnummer
ESV 2014:54
Publiceringsdatum
2014-11-14

Det finns många lyckade satsningar för att utveckla verksamheter inom statsförvaltningen. Satsningar som gett bättre service, minskat kostnaderna och gjort livet enklare för kunderna. En nyckel för att åstadkomma detta är en väl fungerande verksamhetsstyrning, som är anpassad efter verksamhetens uppdrag. I den här skriften vill Ekonomistyrningsverket tillsammans med fyra myndigheter visa hur man kan arbeta med systemsyn för att utveckla och effektivisera verksamheten utifrån kundens perspektiv.

Ett samarbete mellan fem myndigheter

I idéskriften får du en praktiskt inblick i hur fyra myndigheter gjort för att utveckla sina verksamheter. Skatteverket i Mälardalsregionen, Migrationsverket, Polismyndigheten i Gävleborgs län och Försäkringskassan har använt sig av metoden systemsyn och systembaserad styrning för att utveckla sina olika verksamheter.

Kundernas behov styr utvecklingen

Systemsyn innebär att se på verksamheten utifrån kundens perspektiv – möter myndigheterna kundernas behov? Genom att göra detta har de fyra myndigheterna sett att de kan arbeta mer effektivt, undvika onödigt arbete och bättre uppfylla kundernas behov. Det har också gjort det tydligare för myndigheterna vilka aktörer som är viktiga att samarbeta med för att aktivt kunna möta kundernas krav och förväntningar.

Kanske är systembaserad styrning en metod som kan inspirera dig när du arbetar med att utveckla verksamheten på din myndighet?

Kontakt