Avgifter 2013

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2014:45
Publiceringsdatum
2014-06-16

Rapporten Avgifter 2013 – om avgiftsbelagd verksamhet i staten, beskriver ekonomiska förhållanden för statlig verksamhet som helt eller delvis finansieras med avgifter.

Det ingår i ESV:s uppdrag att ha en samlad översikt av statens finanser. Det här är den enda kompletta sammanställningen som görs av avgifter i staten. För regeringens styrning av myndigheterna är det viktigt att känna till hur mycket avgifter myndigheterna tar ut.