Årlig revisionsrapport med yttrande och validering – integrationsfonden

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2014:34
Publiceringsdatum
2014-04-16

ESV är nationellt revisionsorgan för den svenska förvaltningen av program med EU-medel som genomförs med så kallat delat förvaltningsansvar. För Fonden för integration av tredjelandsmedborgare lämnade ESV en årlig rapport med yttrande och validering till EU-kommissionen i mars 2014.

I den årliga rapporten gör vi en sammanfattande bedömning av de inrättade systemen för förvaltningen. Vi gör även en bedömning av hur stor del av de redovisade utgifterna som är felaktiga och därmed inte berättigar till stöd.

De utgifter som bedömts i den årliga rapport som nu publiceras, har redovisats av Svenska ESF-rådet till EU-kommissionen i mars 2014.
Nästa årliga revisionsrapport kommer att rapporteras till EU-kommissionen i mars 2015.

Kontakt