Uppbördsverksamhet

Handledning

Publikationsnummer
ESV 2013:55
Publiceringsdatum
2013-11-07

En handledning om uppbördsverksamhet vid statliga myndigheter. Uppbördsverksamhet i staten är hantering av skatteintäkter och andra intäkter som inte disponeras av myndigheten. Sådana intäkter redovisas mot inkomsttitel på statens budget.

Handledningen behandlar grundläggande bestämmelser om inkomster, vilka inkomster som disponeras av myndigheten och vilka som ska redovisas mot inkomsttitel. Hur bokförs uppbördsinkomster och hur ser resultaträkningen ut för en myndighet med uppbördsverksamhet? Inkomstsidan på statens budget med strukturen för inkomsttitlarna beskrivs. Handledningen går vidare igenom metoderna för redovisning av skatteintäkter, både på myndigheten och i årsredovisningen för staten.

Kontakt