Statens lokalförsörjning

Rapport

Publikationsnummer
2013:36
Publiceringsdatum
2013-05-02

I rapporten Statens lokalförsörjning redovisar Ekonomistyrningsverket en kartläggning av myndigheternas lokaler i Stockholm och en enkätundersökning för att undersöka myndigheternas skäl till sin lokalisering till Stockholm innanför tullarna.

ESV redovisar en beräkning av den teoretiska besparingspotentialen vid en utflyttning från området innanför tullarna till området utanför tullarna. ESV redovisar vidare metoder för att begränsa myndigheternas lokalisering till centrala Stockholm. ESV föreslås få rätt att utfärda föreskrifter angående begäran om yttrande från ESV.

ESV anser att tillgängligheten till ESV:s databas med information om myndigheternas hyresavtal kan förbättras samt att det finns möjlighet att förbättra uppföljningen av den statliga lokalförsörjningen. ESV redovisar ett förslag till ändring av texten i 9 § förordningen (1993:52) om statlig lokalförsörjning. Slutligen bedömer ESV att en annonstavla kan utvecklas för att kunna matcha myndigheternas övertaliga lokaler med andra myndigheters lokalbehov.