Resultatanalys

Publikationsnummer
ESV 2013:37
Publiceringsdatum
2013-09-04

Rapporten är en avrapportering av ett regeringsuppdrag i ESV:s Regleringsbrev 2013 om att ta fram ett underlag till stöd för resultatanalyser på Regeringskansliet.

Rapporten innehåller

  • centrala utgångspunkter för resultatanalys i Regeringskansliet
  • en introduktion till olika begrepp inom resultatanalysområdet
  • en modell för resultatanalys
  • sådant man bör tänka på vid beställning av resultatanalyser.