Prognos mars 2013

Publikationsnummer
ESV 2013:1
Publiceringsdatum
2013-03-27

Underskottet i de offentliga finanserna växer i år som en följd av den svaga konjunkturen och beslutade skattesänkningar. BNP ökar med 1,3 procent 2013. Ekonomin växer starkare 2014, med 2,4 procent, men det blir underskott i de offentliga finanserna även nästa år. Som andel av BNP blir underskottet 1,4 procent 2013 och 0,8 procent 2014. Överskottsmålet nås inte de närmaste åren. Saldot i statens budget beräknas i år uppgå till -159 miljarder kronor. Jämfört med 2012 försvagas det markant framför allt på grund av att statens utgifter blir högre. De högre utgifterna 2013 beror främst på Riksbankens lån i Riksgälden. Maastrichtskulden ökar till drygt 41 procent 2013.

Kontakt