Inkomstliggaren 2013

Publikationsnummer
2013:20
Publiceringsdatum
2013-03-08

Inkomstliggaren innehåller information om författningar och övriga bestämmelser som gäller för respektive inkomsttitel. För varje inkomsttitel anges också vilka myndigheter som tar in och redovisar inkomsterna och vad dessa avser. För större inkomsttitlar beskrivs även uppbördsförfarandet.

Den separata bilagan redovisar i tabellform alla inkomsttitlar och undertitlar samt vilka myndigheter som har behörighet att använda dem.

Inkomstliggaren har getts ut årligen sedan 1948.