Finansiell styrning av försvaret

Publikationsnummer
2013:57
Publiceringsdatum
2013-11-04

Ekonomistyrningsverket (ESV) har fått i uppdrag av regeringen att utreda hur den finansiella styrningen och uppföljningen av Försvarsmakten och den avgiftsfinansierade stödverksamheten, som utförs av Försvarets materielverk (FMV), kan förändras och förtydligas.

ESV lämnar följande förslag i rapporten:

Att anslaget 1.1 Förbandsverksamhet och beredskap indelas i följande anslagsposter:

  • Ap. 1 Arméförband
  • Ap. 2 Marinförband
  • Ap. 3 Flygvapenförband
  • Ap. 4 Lednings- och underrättelseförband
  • Ap. 5 Logistikförband
  • Ap. 6 Nationella skyddsstyrkorna
  • Ap. 7 Gemensam administration

Att ett särskilt anslag för FMV:s myndighetskostnader förs upp på statens budget samt att materielförsörjningens finansiella transaktioner koncentreras till antingen Försvarsmakten eller FMV.