Europeiska socialfonden (ESF) – nationellt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning

Publikationsnummer
2013:16
Publiceringsdatum
2013-02-05

ESV är nationellt revisionsorgan för den svenska förvaltningen av program med EU-medel som genomförs med så kallat delat förvaltningsansvar. För det nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning inom Europeiska socialfonden (ESF) lämnade ESV en årlig rapport med yttrande till EU-kommissionen i slutet av december 2012.
I den årliga rapporten och i vårt yttrande gör vi en sammanfattande bedömning av de inrättade systemen för förvaltningen. Vi gör även en bedömning av hur stor del av de redovisade utgifterna som är felaktiga och därmed inte berättigar till stöd.

De utgifter som bedömts i den årliga rapport som nu publiceras, har redovisats av Svenska ESF-rådet till EU-kommissionen under 2011.
Nästa årliga revisionsrapport kommer att rapporteras till EU-kommissionen i december 2013.

Kontakt