Europeiska integrationsfonden – årligt program 2008

Publikationsnummer
2013:13
Publiceringsdatum
2013-02-05

ESV är nationellt revisionsorgan för den svenska förvaltningen av program med EU-medel som genomförs med så kallat delat förvaltningsansvar. För Europeiska integrationsfonden lämnade ESV en årlig rapport med yttrande och validering till EU-kommissionen i augusti 2012.

I den årliga rapporten gör vi en sammanfattande bedömning av de inrättade systemen för förvaltningen. Vi gör även en bedömning av hur stor del av de redovisade utgifterna som är felaktiga och därmed inte berättigar till stöd.

De utgifter som bedömts i den årliga rapport som nu publiceras, har redovisats av Svenska ESF-rådet till EU-kommissionen i augusti 2012.

Kontakt