Europeiska garantifonden (EGFJ) och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU)

Publikationsnummer
2013:10
Publiceringsdatum
2013-02-21

ESV avger i rollen som attesterande organ för de svenska programmen inom Europeiska garantifonden (EGFJ) och Europeiska landsbygdsutvecklingsfonden (EJFLU), en årlig revisionsrapport med yttrande som bedömer hur väl förvaltningssystemen har fungerat.

Den årliga revisionsrapporten är en del i EU-kommissionens avslut av varje räkenskapsår. I den årliga rapporten och i våra yttranden gör vi en sammanfattande bedömning av de inrättade systemen för förvaltningen. Vi gör även en bedömning av hur stor del av de redovisade utgifterna som är felaktiga och därmed inte berättigar till stöd.

Rapporten lämnades i mitten av februari 2013 till EU kommissionen och bedömer förvaltningen under perioden 16 oktober 2011 till 15 oktober 2012.

Den årliga rapporten består av dokumenten:

  • Årsrapport
  • Intyg för EJFLU
  • Intyg för EGFJ
  • Yttrande
  • Revisors rapport

Tillhörande bilagor finns att tillgå hos ESV.

Kontakt