Europeiska flyktingfonden – årligt program 2009

Publikationsnummer
ESV 2013:25
Publiceringsdatum
2013-03-07

ESV är nationellt revisionsorgan för den svenska förvaltningen av program med EU-medel som genomförs med sk delat förvaltningsansvar. För Europeiska flyktingfonden lämnade ESV en årlig rapport med yttrande och validering till EU-kommissionen i februari 2013.

I den årliga rapporten gör vi en sammanfattande bedömning av de inrättade systemen för förvaltningen. Vi gör även en bedömning av hur stor del av de redovisade utgifterna som är felaktiga och därmed inte berättigar till stöd. 

De utgifter som bedömts i den årliga rapport som nu publiceras, har redovisats av Migrationsverket till EU-kommissionen i februari 2013.

Nästa årliga revisionsrapport kommer att rapporteras till EU-kommissionen under våren 2013.

Kontakt