Europeiska återvändandefonden – årligt program 2008

Publikationsnummer
2013:12
Publiceringsdatum
2013-02-05

ESV är nationellt revisionsorgan för den svenska förvaltningen av program med EU-medel som genomförs med sk delat förvaltningsansvar. För Europeiska återvändandefonden lämnade ESV en årlig rapport med yttrande och validering till EU-kommissionen i december 2012.

I den årliga rapporten gör vi en sammanfattande bedömning av de inrättade systemen för förvaltningen. Vi gör även en bedömning av hur stor del av de redovisade utgifterna som är felaktiga och därmed inte berättigar till stöd.

De utgifter som bedömts i den årliga rapport som nu publiceras, har redovisats av Migrationsverket till EU-kommissionen i december 2012.

Nästa årliga revisionsrapport kommer att rapporteras till EU-kommissionen i februari 2013.

Kontakt