Ekonomiadministrativ värdering 2013

Publikationsnummer
2013:19
Publiceringsdatum
2013-04-29

Ekonomistyrningsverket (ESV) ska årligen fastställa och till regeringen rapportera myndigheternas ekonomiadministrativa värden (EA‑värden).

Den ekonomiadministrativa värderingen (EA‑värderingen) är ett instrument för regeringen och för myndigheterna att löpande följa upp den ekonomiadministrativa standarden.

EA‑värderingen mäter hur väl kraven i de statliga ekonomiadministrativa reglerna uppfylls av myndigheterna.

EA‑värderingen omfattar myndigheter som är anslutna till den statliga redovisningsorganisationen.

Kontakt