Beställningsbemyndiganden och åtaganden i den löpande verksamheten

Publikationsnummer
ESV 2013:52
Publiceringsdatum
2013-11-21

ESV får många frågor om beställningsbemyndiganden och bestämmelserna om vilka åtaganden som myndigheter kan göra i den löpande verksamheten. Denna handledning förklarar när myndigheter måste ha ett beställningsbemyndigande, hur sådana bemyndiganden ska redovisas i årsredovisningen och budgetunderlaget samt vilka åtaganden som myndigheter kan göra utan ett särskilt bemyndigande.

Handledningen utgår från de regler som finns i anslagsförordningen (2011:223), förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag och kapitalförsörjningsförordningen (2011:210).

ESV har uppdaterat handledningen under avsnitt 6.2. Det gäller i de fall där redovisningsansvarig myndighet inte beslutar om åtaganden. Den tidigare skrivningen utgick från att den beslutanden myndigheten är Regeringskansliet, vilket inte behöver vara fallet. Därutöver har det tydliggjorts att fastställda rutiner mellan den beslutande och den redovisningsansvariga myndigheten bör vara dokumenterade.

Ändringar i regelverket 2018

Avsnitt 6.3 i handledningen beskriver åtaganden gjorda med stöd av tidigare års bemyndiganden (äldre bemyndiganden). Sedan räkenskapsåret för 2018 ska en myndighet redovisa sådana åtaganden i en separat tabell i bemyndiganderedovisningen. Tabellen finns i bilaga 3:2 till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.