Beräkna och använda nyckeltal för stödfunktioner och lokaler

Publikationsnummer
ESV 2013:34
Publiceringsdatum
2013-04-11

Vägledningen kan vara ett konkret stöd för beräkning av nyckeltal. Den kan även inspirera till hur nyckeltalen kan användas för uppföljning inom den egna myndigheten eller som jämförelse med andra myndigheter. Speciellt viktigt är det att följa den egna kostnadsutvecklingen vid genomförande av förändringar, till exempel vid sammanslagning av myndigheter eller överföring av rutiner till servicecenter.

Vägledningen bygger på erfarenheter från ett pilotprojekt med ett trettiotal myndigheter.