Bemyndigandesystemet under anslaget – regionala tillväxtåtgärder

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2013:18
Publiceringsdatum
2013-02-22

ESV har på uppdrag av regeringen gjort en uppföljning av systemet för bemyndiganden under anslaget Regionala tillväxtåtgärder. I rapporten har ESV tagit fram ett antal förslag på hur systemet kan förbättras så att det blir väl anpassat till anslagna medel, de olika stödens utformning samt till det stora antalet beslutsfattare.

Kontakt